Moje inspiracje

„Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli”

Marek Aureliusz